Absolwent Wydziału Prawa i Admin­is­tracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współzałożyciel Koła Naukowego Historii Doktryn. Egzamin magisterski złożył w 2010 r., otrzymując ocenę bardzo dobrą.

Trzyletnią aplikację adwokacką odbył w Szczecińskiej Izbie Adwokackiej. Doświadczenie zdobywał w znanej szczecińskiej kancelarii dzięki współpracy z zespołem renomowanych adwokatów i radców prawnych, zajmujących się zarówno prawem karnym i cywilnym, w tym rodzinnym i spadkowym, jak również szeroko rozumianym prawem administracyjnym.

W marcu 2014 r. przystąpił do egzaminu adwokackiego, z którego uzyskał jeden z trzech najlepszych wyników, zdobywając średnią ocen na poziomie bardzo dobrym.

W swojej praktyce zajmuje się w szczególności sprawami z zakresu prawa karnego i wykroczeniowego, a także reprezentuje klientów przed Sądami w sprawach cywilnych z zakresu dochodzenia odszkodowań oraz zadośćuczynień za krzywdę. Natomiast prowadząc obsługę jednostek samorządu terytorialnego zdobył bogate doświadczenie w sprawach administracyjnych oraz tworzył i opiniował umowy w obrocie gospodarczym. Ponadto w zakre­sie jego zain­tere­sowań i praktyki pozostaje również prawo autorskie.

Posługuje się językiem angielskim.