Adwokat Grzegorz Motak oferuje pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom gospodarczym, a także innym jednostkom organizacyjnym, w tym fundacjom, stowarzyszeniom oraz organom administracji publicznej i jednostkom samorządu terytorialnego.

W zależności od potrzeb klientów świadczona przez adwokata pomoc sprowadzać się może do udzielania porad, wydawania opinii prawnych oraz sporządzania i opiniowania umów, ale także obejmować występowanie przed Sądami, urzędami i instytucjami w charakterze obrońcy bądź pełnomocnika. Natomiast w przypadku przedsiębiorców, spółek oraz samorządów i innych jednostek świadczona być może również ich stała obsługa.

Zakres świadczonej pomocy obejmuje wszystkie podstawowe gałęzie prawa, a zatem w szczególności prawo cywilne – w tym gospodarcze, rodzinne i spadkowe, karne i wykroczeń oraz prawo pracy i administracyjne. Przedmiotem działalności jest również prawo autorskie.

Adwokat Grzegorz Motak stale współpracuje z Kancelariami Adwokackimi oraz Radców Prawnych, zarówno w Szczecinie, jak i innych miastach w Polsce, a także z fachowcami i rzeczoznawcami z różnych dziedzin.